producten weergeven
30 dagen herroepingsrecht Fietsmontage in Duitsland Ruim 110 jaar familietraditie
  Rose

  Privacy

  Het verkrijgen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens 

  Het verkrijgen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

  Je kunt onze website bezoeken zonder je persoonlijke gegevens aan te geven. Wij slaan alleen standaardgegevens zonder persoonlijke kenmerken op, zoals de naam van je internetprovider, de pagina van waaruit je onze website bezoekt of de naam van een opgevraagd bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod en je persoonlijke gegevens zijn hier niet uit af te leiden. We gebruiken de door jou meegedeelde gegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van bestellingen en de toezending van catalogi/mailings.


  Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als je deze vanwege een bestelling, een vraag over je rekeningen of bij het aanmelden voor onze newsletter vrijwillig doorgeeft. Wij gebruiken de door jou opgegeven gegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de afwikkeling van je bestelling. Indien je je aanmeldt voor onze newsletter dan wordt je e-mailadres met jouw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt totdat je je weer afmeldt voor onze newsletter.


  Wij slaan je gegevens op voor zover dit om zakelijke redenen noodzakelijk is en toegestaan is volgens de Duitse Wet op Gegevensbescherming (§ 28 BDSG).


  Verspreiding van persoonlijke gegevens

  Wij verwerken persoonsgegevens voor de afwikkeling van bestellingen en om die reden geven wij indien nodig de benodigde gegevens aan een betrokken dienstverlener door. Indien wij prestaties vooraf verrichten, bijv. bij koop op rekening, winnen wij voor het waarborgen van onze belangen indien nodig inlichtingen m.b.t. kredietwaardigheid in op basis van mathematisch-statistische procedés bij de firma Creditreform Boniversum Gmbh, 41460 Neuss (www.boniversum.de ,  www.meineauskunft.org). Hiervoor verstrekken we de voor een toetsing van de kredietwaardigheid benodigde persoonsgebonden gegevens aan de firma Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss en we gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim voor een gefundeerde beslissing over de voor jou geldende betalingscondities. De verkregen informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarde) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedès worden berekend. In deze berekening vloeien o.a. ook adresgegevens. Je beschermde belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen. 

  Er vindt geen doorgifte plaats van klantgegevens aan derden voor reclamedoeleinden of marktonderzoek.


  Veiligheid van gegevens

  Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld door middel van SSL, SHA-256 met RSA encryptie, RSA met 2048 bit overdracht, ontwikkeld door Symantec Corporation, via het internet doorgestuurd. Wij beveiligen onze website en anders systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, uitlekken, veranderingen en verspreiding van jouw gegevens door onbevoegde personen. Je hebt alleen toegang tot je account na het ingeven van je persoonlijke wachtwoord. Je dient je inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en de browser te sluiten als je je bestelling hebt afgesloten. Dit is vooral belangrijk als je gebruik maakt van een openbare computer die ook door andere personen wordt gebruikt. Gebruik je inloggegevens slechts voor één account en gebruik vooral het wachtwoord niet voor meerdere accounts. 

  Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij om je bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies te vereenvoudigen. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op je computer worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden nadat je de browser hebt gesloten weer verwijderd (zogenaamde tjidelijke cookies). Andere cookies blijven bewaard op je computer zodat wij je bij je volgende bezoek weer kunnen herkennen (zogenaamde permanente cookies). Onze partnerfirma's zijn niet bevoegd persoonsgegevens via deze cookies op onze website te verwerken of te gebruiken.
  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


  Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

   

  Gebruik van facebook plugins

  Op www.rose.nl worden Social Plugins van Facebook gebruikt om de onlineshop persoonlijker te maken. Ze worden beheerd door Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 in de Verenigde Staten. Wij gebruiken o.a. de 'vind ik leuk'-button (ook wel 'LIKE' button genaamd)

  Wanneer je een pagina van www.rose.nl oproept die een dergelijke plug-in bevat, bouwt je browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegegen en door de browser in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook informatie dat je de betreffende pagina van de website www.rose.nl hebt geopend. Ben je ingelogd bij Facebook of heb je al eerder een pagina met Facebook Social plugins bezocht, dan kan Facebook het bezoek aan je Facebook account koppelen.  Wanneer je een interactie met de plugins start, bijv. gebruik maakt van de 'Vind ik leuk' button, wordt de betreffende informatie door je browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de informatie met vrienden te kunnen delen. ROSE Bikes heeft hierbij geen invloed op de inhoud van de plugins en de overdracht van informatie aan Facebook.

  Doel en omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privésfeer worden toegelicht in de Facebook mededelingen over de privacybescherming (http://www.facebook.com/policy.php).

  Wanneer je het ongewenst acht dat Facebook via onze website informatie over je verzamelt, moet je uitloggen bij Facebook resp. de Facebook cookies verwijderen voordat je onze website onder het domain www.rose.nl bezoekt. (Meer informatie omtrent cookies vind je hier)

   

  Gebruik van Google +1-plugins

  Onze website gebruikt de button '+1' van het sociale netwerk Google Plus, dat eigendom is van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ('Google'). De button is herkenbaar aan het teken '+1' tegen een witte of gekleurde achtergrond.

  Indien je een pagina van onze website oproept die de eerder genoemde button bevat, maakt je browser direct verbinding met de servers van Google. De inhoud van de ‘+1’ button wordt door Google direct doorgegeven aan je browser en deze integreert de inhoud direct in de website. Wij hebben hierdoor geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de button inwint, maar we gaan er vanuit dat je IP-adres ook tot deze gegevens behoort.

  Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensinwinning, de overige verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, als ook je rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy vind je in het Privacybeleid Google +1-knop.

  Indien je Google Plus-lid bent en je niet wilt dat Google via onze website gegevens over je verzamelt en deze gegevens met de door jou bij Google opgeslagen gegevens verbindt, dien je je voor je bezoek aan onze website bij Google Plus uit te loggen.

   

  AddThis

  Onze website maakt gebruik van AddThis om bezoekers het instellen van Bookmarks en het delen van inhoud in het social web te vergemakkelijken. Informatie m.b.t. de gegevensbescherming van de aanbieder AddThis vind je in de AddThis Privacy Policy. Wij registreren en slaan geen persoonlijke informatie op die aan de service AddThis wordt doorgegeven.


  Recht op informatie

  Volgens de wet hebt u recht op belangenloze informatie over je opgeslagen persoonsgegevens als ook op informatie over wijziging, blokkering of verwijdering van deze gegevens.


  E-mailnewsletter en reclame per post

  Het versturen van e-mailnieuwsbrieven vindt uitsluitend plaats na jouw voorafgaande toestemming. Je hebt de mogelijkheid onze nieuwsbrief op ieder moment telefonisch, schriftelijk of via de rubriek 'mijn account' op www.rosebikes.nl aan te vragen en ook op te zeggen. Daarnaast sturen we onze klanten automatisch per post onze catalogus, alsmede verdere aanbiedingen. De toezending van reclame of catalogi per post kun je telefonisch of schriftelijk stopzetten. Voor het schriftelijk stopzetten van e-mailnieuwsbrieven of reclame per post (catalogi en aanbiedingen) neem je contact op met: ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46395 Bocholt, of klantenservice@rose.nl. Dit kan ook telefonisch via tel.: 00 800 22 77 55 55 (gratis vanaf vaste nummers, vanaf mobiele telefoons evt. tegen betaling; alternatief: +49 28 71 / 27 55 - 26). 

  Toestemming herroepen

  De volgende toestemming heeft u door middel van het aanmaken van een account gegeven. Wij willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen tijde kunt herroepen.

  "Ik wil per e-mail op de hoogte gehouden worden van interessante aanbiedingen en evenementen. Mijn e-mailadres wordt niet aan derden verspreid. Ik kan deze toezegging voor het gebruik van mijn e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld door een te sturen naar e-mail datenschutz@rosebikes.com"

   

  Aanspreekpunt bescherming persoonsgegevens

  ROSE Bikes GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


  Bij vragen over het verkrijgen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens, voor informatie over, wijzigingen in, blokkering of verwijdering van gegevens als ook voor het herroepen van uw toestemming kun je je richten tot onze medewerkster gegevensbescherming: Anke Bösing, ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46395 Bocholt, telefoon: +49 2871 27 55 33, fax: +49 2871 27 55 50, e-mail: datenschutz@rosebikes.com.

  Impressum

  Algemene voorwaarden

   
     laad kaart
  'laad kaart