CONFORMITEITSVERKLARING

AANVRAAG

Door fabrikanten ingediende conformiteitsverklaringen worden door ons bekeken en gecontroleerd.

Wij sturen je voor het artikel in kwestie graag het betreffende document toe.

Stuur een mail naar de  conformiteitsafdeling.