•  50,000 artikelen direct op voorraad
  •  Gratis retourneren
  •  Individueel advies bij aankoop van een fiets
  •  1 maand recht op retournering
  •  Fietsmontage in Duitsland

Gegevensbescherming

De volgende aanwijzingen over privacy informeren over de wijze en omvang van het gebruik van persoonsgebonden gegevens in het kader van het gebruik van onze webshop. Als wettelijke grondslag voor gegevensbescherming dient voornamelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het verkrijgen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder je persoonlijke gegevens aan te geven. Wij slaan alleen standaardgegevens zonder persoonlijke kenmerken op, zoals de naam van je internetprovider, de pagina van waaruit je onze website bezoekt of de naam van een opgevraagd bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod en je persoonlijke gegevens zijn hier niet uit af te leiden. We gebruiken de door jou meegedeelde gegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van bestellingen en de toezending van catalogi/mailings.

Persoonsgebonden gegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen opgeslagen als je ze ons mededeelt in het kader van een bestelling, bij het aanleggen van een account of bij de aanmelding voor de newsletter. We gebruiken deze gegevens zonder jouw nadrukkelijke toestemming uitsluitend voor het verwerken van jouw bestelling en het verzenden van onze catalogi/mailings. Bij de aanmelding voor de newsletter wordt je e-mailadres met jouw toestemming voor onze eigen commerciële doelstellingen gebruikt, zolang tot je je voor newsletter afmeldt.

Wij slaan je gegevens op voor zover dit om zakelijke redenen noodzakelijk is en toegestaan is volgens de Duitse Wet op Gegevensbescherming (AVG).

Delen van persoonsgebonden gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor het afhandelen van bestellingen en om die reden geven wij de benodigde gegevens door aan onze dienstverleners. Om je constant inzicht in de status van jouw bestelling te kunnen bieden, geven wij, uitsluitend voor dit doel, jouw e-mailadres door aan de pakketbezorger. Door de pakketbezorger kun je derhalve over de actuele status van jouw pakket geïnformeerd worden. De pakketbezorger informeert jou via een e-mail.
Opdat jij na je bestelling je pakket kunt volgen, maken wij gebruik van de diensten van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Duitsland (‘Paqato’). Paqato verstuurt in onze naam verzendbevestigingen en statusupdates over jouw levering. Hiervoor geven wij volgens van art. 6, lid 1f van de AVG op basis van ons belang bij een effectieve en informatieve klantcommunicatie en een ook in het belang van de klant transparante en betrouwbare verzending, na het versturen van het pakket klantgegevens (e-mailadres, voor- en achternaam, adres) samen met het zendingsnummer door aan Paqato. De gegevens worden door Paqato niet met derden gedeeld en uitsluitend voor het hierboven genoemde doel gebruikt. De privacyverklaring van Paqato kun je hier bekijken: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/.
Indien wij prestaties vooraf verrichten, bijv. bij koop op rekening, winnen wij voor het waarborgen van onze belangen inlichtingen m.b.t. kredietwaardigheid in op basis van mathematisch-statistische procedés bij infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland en evt. de firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss Duitsland (www.boniversum.de of www.meineauskunft.org). Hiervoor verstrekken we de voor een toetsing van de kredietwaardigheid benodigde persoonsgebonden gegevens (naam en contactgegevens) aan de firma Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss, Duitsland en we gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim voor een gefundeerde beslissing over de motivering, doorvoering of beëindiging van het contract. De verkregen informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarde) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés worden berekend. In deze berekening vloeien o.a. ook adresgegevens. De informatie volgens art.14 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU over de gegevensverwerking bij infoscore Consumer Data GmbH vind je hier: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt, die van de Creditreform Boniversum GmbH hier: https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/.
Jouw beschermde belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen. Indien je gegevens verwerkt worden door dienstverleners die ons ondersteunen bij de klantenservice en levering, is de omvang van de gedeelde gegevens tot op het absoluut noodzakelijke beperkt. Worden gegevens voor het contractueel afhandelen van een bestelling bij een verloting of in het kader van een partneraanbod met contract- of coöperatiepartners (directe levering) gedeeld, wijzen we je daar duidelijk op. Onze contractuele- of coöperatiepartners worden door ons zorgvuldig gekozen en zijn volgens de wettelijke bepalingen uit artikel 28 EU AVG aan ons verplicht discreet met jouw gegevens om te gaan en met onze gegevensbeschermingstandaard rekening te houden. Het is onze contractuele- of coöperatiepartners niet toegestaan de gegevens van onze klanten voor reclame doeleinden met derden te delen. Onze contractuele- of coöperatiepartners mogen de gegevens alleen gebruiken om hun taak, namelijk het afhandelen van jouw bestelling, te verrichten.

Veiligheid van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld door middel van SSL, SHA-256 met RSA encryptie, RSA met 2048 bit overdracht, ontwikkeld door Symantec Corporation, via het internet doorgestuurd. Wij beveiligen onze website en anders systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, uitlekken, veranderingen en verspreiding van jouw gegevens door onbevoegde personen. Je hebt alleen toegang tot je account na het ingeven van je persoonlijke wachtwoord. Je dient je inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en de browser te sluiten als je je bestelling hebt afgesloten. Dit is vooral belangrijk als je gebruik maakt van een openbare computer die ook door andere personen wordt gebruikt. Gebruik je inloggegevens slechts voor één account en gebruik vooral het wachtwoord niet voor meerdere accounts.

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij om je bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies te vereenvoudigen. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op je computer worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden nadat je de browser hebt gesloten weer verwijderd (zogenaamde tjidelijke cookies). Andere cookies blijven bewaard op je computer zodat wij je bij je volgende bezoek weer kunnen herkennen (zogenaamde permanente cookies). Onze partnerfirma's zijn niet bevoegd persoonsgegevens via deze cookies op onze website te verwerken of te gebruiken.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Trbo

Op onze website worden door trbo GmbH, Römerstrasse 6, 80801 München (http://www.trbo.com/) gegevens verzameld en opgeslagen. Hieruit worden door gebruik te maken van pseudoniemen gebruikersprofielen gemaakt om je gepersonaliseerde reclame/klantvoordelen te bieden (rechtsgrondslag van gegevensverwerking is art. 6 al. 1lit. f. DSGVO ). Voor dit doel kunnen cookies worden ingezet om je internetbrowser te herkennen. Deze gebruikersprofielen dienen ter analyse van bezoekersgedrag en worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een los te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming van de betroffen personen niet met persoonsgebonden gegevens van de drager van het pseudoniem gecombineerd. De door trbo gegenereerde cookies worden na een periode van 90 dagen verwijderd. Je kunt te allen tijde het gebruik van cookies stopzetten door op de volgende link te klikken: https://www.trbo.com/opt-out/ Meer informatie over de trbo gegevensbescherming vind je op https://trbo.com/datenschutz

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google Remarketing

Deze website gebruikt Google Remarketing voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Google Remarketing is een functie die het mogelijk maakt jouw bezoek op onze internetpagina met een cookie te kenmerken om jou opnieuw te benaderen. Met deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt worden. Opgevraagde gegevens worden zonder jouw toestemming niet gebruikt om jou persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem.

Google Display-Netzwerk

Wij werken met het Google Displaynetwerk om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Bing Universal Event Tracking (UET)

Op onze website worden met technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen waarvan door gebruik te maken van pseudoniemen gebruikersprofielen gemaakt worden. Het gaat hierbij om een dienst van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Met deze dienst kunnen wij activiteiten van gebruikers op onze website volgen, als ze via een advertentie van Bing Ads op onze website zijn gekomen. Komt een gebruiker via een dergelijke advertentie op onze website komen, dan wordt op diens computer een cookie opgeslagen. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code waarmee in verbinding met de cookie enkele niet persoonsgebonden gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Daartoe behoren o.a. de besteedde tijd op de website, de onderdelen van de website die zijn opgeroepen en via welke advertentie de gebruiker op de website is terecht gekomen. Informatie over de identiteit van de gebruiker wordt niet opgeslagen. De geregistreerde informatie wordt naar een server van Microsoft in de VS gestuurd en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. Je kunt het vastleggen van de door het cookie bewerkstelligde en op jouw gebruik van de website baserende gegevens evenals de verwerking van deze gegevens verhinderen, door het opslaan van cookies in de instellingen van jouw browser te deactiveren. Daardoor kan eventueel ook de functionaliteit van de website worden beperkt. Bovendien kan Microsoft door cross-device-tracking jouw klikgedrag op meerdere elektronische apparaten volgen en is Microsoft derhalve in staat gepersonaliseerde reclame op c.q. in Microsoft websites en apps weer te geven. Je kunt dit deactiveren op: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL. Ook op de volgende website is het mogelijk het gebruik van cookies door derden te deactiveren: www.networkadvertising.org/choices/. Meer informatie over de analysediensten van Bing vind je op de website van Bing Ads (https://about.ads.microsoft.com/nl-nl/aan-de-slag/aanmelden) Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vind je in de privacy policy van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement)

Pinterest-tag

Door ons gegrond belang bij de analyse en optimalisering van ons online aanbod en het gericht inzetten van onze Pinterest campagnes is de zogenoemde Pinterest-tag (individueel stukje code) van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, (“Pinterest”) aan onze website toegevoegd, op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG, Deze gegevens helpen ons de conversies van de verschillende campagnes te meten en te optimaliseren. Alle vastgelegde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Er worden gegevens verzameld over het apparaat (bijv. type, merk), het besturingssysteem, het IP-adres van het gebruikte apparaat, het tijdstip van het bezoek aan de website, de aard en inhoud van de campagne, de reactie op de campagne (bijv. aanschaf, newsletteraanmelding) en de apparaat-ID, die bestaat uit individuele kenmerken van het gebruikte apparaat. Op deze manier kunnen wij jouw apparaat op onze website herkennen. Meer informatie vind je in de privacy policy van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy. Je kunt deze verwerking van gegevens op elk moment weerspreken door in je Pinterest account https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data de desbetreffende instellingen onder „Individuele aanpassing“ te deactiveren of door op Opt-Out te klikken.

Facebook

Op onze digitale aanbod gebruiken wij pseudonieme tracking functies van de Facebook Inc. („Facebook“) 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Met deze techniek kunnen wij internetgebruikers die zich reeds voor onze webshop en producten hebben geïnteresseerd op Facebook met reclame benaderen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van reclame op basis van interesses voor jou interessanter is reclame waarbij dit niet aan de orde is. We delen geen e-mailadressen van onze klanten met Facebook.
Facebook stelt in zijn privacyverklaring gedetailleerde informatie beschikbaar over de omvang, wijze, het doel en de verwerking van jouw gegevens. (Privacyverklaring bij Facebook) Hier vind je ook meer informatie over jouw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van jou privacy bij Facebook. Wij handelen op basis van artikel 6 lid 1 sub van de EU AVG.

IntelliAd Webtracking

Deze website gebruikt de webanalysedienst met Bid Management van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Voor de behoeftegerichte vormgeving en optimalisering van deze website worden anonieme gebruiksgegevens verwerkt en geaggregeerd opgeslagen en worden aan de hand deze gegevens gebruiksprofielen gemaakt. Bij intelliAd Trackings worden lokaal cookies opgeslagen. U hebt het recht de verwerking van uw gebruiksgegevens te weerspreken. Maak hiervoor gebruik van de intelliAd Opt-Out functie.
First-Party-Tracking
Voor de verbetering van de Tracking-nauwkeurigheid wordt gebruik gemaakt van het ‘First-Party-Tracking’-proces. Hierbij wordt een First-Party-Cookie (ia-) op het klantendomein geplaatst. Volledige IP-adressen worden ook in het proces niet opgeslagen en alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.
Customer Journey Tracking
Door het intelliAd Onsite-Pixel kunnen partnerpixels van Rocket Fuel (http://emea.rocketfuel.com/privacy-policy) worden geleverd. Dit dient voornamelijk ter verlenging van de half-life van onze cookies en hierdoor de verbetering van onze tracking en de vergelijking met externe User-Ids bijv. voor Realtime Bidding voorzieningen. Lees de regels voor gegevensbescherming van de desbetreffende partner en de Opt-Out-functies.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google beheerde website YouTube. De eigenaar van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als je een van onze met YouTube-plugin uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube server wordt daarbij medegedeeld welke site je bezocht hebt. Als je in je YouTube account bent ingelogd, heeft YouTube de mogelijkheid jouw surfgedrag direct aan jouw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kun je verhinderen door je bij je YouTube account uit te loggen. YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod op een aansprekende wijze te presenteren. Dit belang is conform art. 6, lid 1f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Instana

ROSE Bikes maakt gebruik van Instana, een dienst van Instana, Inc., 3 E 3rd Ave, #200, San Mateo, CA 94401, USA (hieronder Instana genoemd). Instana gebruikt ‘cookies‘ die op je computer worden opgeslagen om te analyseren hoe de gebruiker de website van ROSE Bikes bezoekt. Bij de gegenereerde informatie horen IP-adressen en gegevens over het gedrag van de gebruiker. De gegevens worden verzameld om het surfgedrag van de gebruiker te analyseren en de systeemprestaties en gebruiksvriendelijkheid van de website van ROSE Bikes te verbeteren. Instana kan deze gegevens ook in anonieme vorm voor de analyse van de gegevens en de verbetering van de service van Instana gebruiken. Instana is niet in staat deze informatie met een persoon te verbinden. Instana kan deze informatie aan derden doorgeven, als dit wettelijk verplicht is of als deze derden de informatie in naam van Instana verwerken. Je kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgebonden gegevens (vooral jouw IP-adres) evenals het gebruik van deze informatie verhinderen door in jouw browser JavaScript te deactiveren of een tool zoals ‘NoScript‘ te installeren. Bezoek voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Instana: https://www.instana.com/privacy-policy/.

CloudFlare

Onze pagina’s maken gebruik van de diensten van CloudFlare. Aanbieder is CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA. CloudFlare biedt een wereldwijd verdeeld Content Delivery Network met DNS aan. Technisch wordt de informatieoverdracht tussen jouw browser en onze website via het netwerk van CloudFlare geleid. CloudFlare is zo in staat het dataverkeer tussen gebruiker en onze webpagina’s te analyseren, om bijvoorbeeld aanvallen op onze diensten te herkennen en tegen te houden. De verwerking berust derhalve op ons gegrond belang ons tegen aanvallen te beschermen en de werking van onze website te optimaliseren (art. 6 par. 1 lid. f DSGVO). Bovendien slaat CloudFlare voor optimalisatie- en analysedoeleinden in sommige gevallen cookies op jouw computer op. Dat dient voor het behartigen van onze belangen wat betreft het optimaliseren van ons aanbod (art. 6, par. 1, S. 1 lid b AVG. We hebben met CloudFlare op basis van de AVG een dienovereenkomstige afspraak over de verwerking van bestellingen afgesloten. CloudFlare verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website. Bij de toegangsdata horen: naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, hoeveel verstuurde data, melding over succesvol oproepen van data, browsertype en versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvoor bezochte pagina), IP-adres en provider die de aanvraag stelt. CloudFlare gebruikt de protocoldata voor de statische analyse van het gebruik, de veiligheid en de optimalisatie van onze webprestaties.
Informatie over de verzamdelde data bij CloudFlare https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ veiligheid en gegevensbescherming bij CloudFlare https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

MINUBO

Met de e-commerce BI software Minubo kunnen wij onze webshop analyseren, optimaliseren en het functioneren waarborgen. Klassieke e-commerce statistieken zoals bestellingen, annuleringen, retourzendingen conversation rates, websitebezoeken en bestelwaarden, kunnen worden vastgelegd en gerangschikt.
Hoofdzakelijk de volgende gegevens worden verwerkt:
• adressen
• e-mailadressen
• namen
• geslacht
• leeftijd
• bestelwaarde
• aantal bestellingen
• transactie ID´s
Het vastleggen van gegevens gaat via andere systemen zoals Google Analytics en ons bestelsysteem. Minubo gebruikt deze systemen allee als bron en voegt de beschikbare gegevens bij elkaar. Met het oog op Opt-Out mogelijkheden verwijzen wij naar de opmerkingen bij Google Analytics en de daar genoemde Opt-Out mogelijkheid.

Informatierecht

Conform EU-DSGVO heeft u het recht gratis informatie over uw opgeslagen gegevens in te winnen of deze te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. ■ Recht op informatie volgens art. 15 EU DSGVO ■ Recht op correctie van onjuiste gegevens of op aanvullingen volgens art. 16 EU DSGVO ■ Recht op verwijderen volgens art. 17 EU DSGVO ■ Recht op inperking volgens art. 18 EU DSGVO ■ Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 EU DSGVO ■ Recht op herroeping van toestemming volgens art. 21 EU DSGVO

E-mailnewsletter en reclame per post

Onze gratis newsletter houdt je altijd op de hoogte. Wij informeren je over aanbiedingen, evenementen, verlotingen en andere actualiteiten.
Voor de aanmelding voor onze newsletter maken wij gebruik van het Double Opt-In proces. Dat betekent dat wij jou pas een newsletter toezenden als jij hebt bevestigd dat je onze newsletter wilt ontvangen. Dat doe je door in de bevestigingsmail op de link te klikken.
Voor de aanmelding hebben wij jouw e-mailadres nodig. Het personaliseren van de newsletter is alleen mogelijk als je bij het aanmaken van een klantaccount persoonsgegevens invoert. Het invoeren van je naam is nodig om je in de newsletter persoonlijk aan te kunnen spreken.
Je kunt je op elk moment voor de newsletter afmelden. De link om je voor de newsletter af te melden, staat in elke newsletter. Je kunt je ook via de genoemde contactgegevens tot ons wenden. Door te bevestiging dat je de newsletter wilt ontvangen, geef je tegelijkertijd toestemming dat wij jouw gebruik van de newsletter analyseren. Hiervoor beschikken de e-mails over een trackingpixel die de omgang met de mail documenteert. Het gaat hierbij om één-pixel-beeldbestanden die naar onze website leiden en het ons mogelijk maken jouw gebruik van de newsletter te analyseren. Dat geschiedt door het verzamelen van de door jou bij de newsletteraanmelding ingevoerde gegevens en de tracking-pixel die aan jouw e-mailadres is toegewezen en aan een eigen ID is gekoppeld. Deze gegevens verbinden wij met door jou op onze website uitgevoerde handelingen.
Om de newsletter zo ideaal mogelijk weer te kunnen geven, leggen wij de aard van het apparaat vast waarmee je de newsletter leest. Aan de hand van de links waar jij op klikt en het openen van de newsletter e-mails kunnen wij vaststellen welke thema’s jou interesseren. De verzamelde gegevens dienen er toe persoonlijke gebruikersprofielen aan te maken. Op deze manier proberen wij onze newsletter constant te verbeteren en jou individueler en passend bij jouw interesse voor thema’s rondom ROSE Bikes te informeren.
De geregistreerde gegevens worden door de aanbieder van de newsletter, Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland op diens server in Duitsland opgeslagen. De hier beschreven tracking functioneert niet als je in jouw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de newsletter echter ook niet volledig weergegeven en kun je eventueel niet van alle mogelijkheden gebruik maken. Als je de afbeeldingen manueel laat weergegeven, functioneert de hier beschreven tracking, behalve als je de analyse van het gebruik van de newsletter hebt weersproken.
Rechtsgrondslag voor de verwerking is jouw toestemming conform Art. 6 par. 1 lid a (AVG).
Indien je niet wilt dat jouw gebruik van de newsletter wordt geanalyseerd, kun je dit op elk moment weerspreken door via de genoemde contactgegevens contact met ons op te nemen.
Bovendien zenden we onze klanten automatisch per post ons magazine en aanbiedingsmails. Het toezenden van reclame of magazines kun u telefonisch of schriftelijk stopzetten. Voor het schriftelijk stopzetten van e-mailnewsletters of reclame per post kunt u zich richten aan: ROSE Bikes GmbH, 46393 Bocholt of [email protected]". Telefonisch is dit mogelijk onder 00 800 22 77 55 55 (gratis vanaf vaste nummers, vanaf mobiele nummers eventueel tegen betaling).

Toestemming herroepen

De volgende toestemming heeft u door middel van het aanmaken van een account gegeven. Wij willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen tijde kunt herroepen.

"Ik wil per e-mail op de hoogte gehouden worden van interessante aanbiedingen en evenementen. Mijn e-mailadres wordt niet aan derden verspreid. Ik kan deze toezegging voor het gebruik van mijn e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld door een te sturen naar e-mail [email protected]"

Productbeoordelingen / opmerkingen

Na het afsluiten van een bestelling ontvang je via e-mail een verzoek om een beoordeling van het product in te zenden (alleen beoordelingen die direct betrekking hebben op het product kunnen in dit geval gepubliceerd worden). Deze e-mail ontvang je onafhankelijk daarvan of je op de newsletter bent geabonneerd. We houden ons aan de wettelijke voorschriften van de Duitse ‚Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb‘ (UWG). We gebruiken het door jou aangegeven e-mailadres voor het vermarkten van producten die je bij ons hebt aangeschaft. Als je een beoordeling of opmerking inzendt, worden de gegevens naar ons toegezonden en opgeslagen. We kunnen jouw e-mailadres gebruiken om de ingezonden beoordeling aan jou toe te wijzen, om over deze beoordeling contact met jou op te nemen of om op eventuele klachten te reageren.
De productbeoordeling wordt met je voornaam en de beginletter van je achternaam gepubliceerd. Met het inzenden van een beoordeling en/of opmerking geef je ROSE Bikes GmbH het niet-exclusieve, royaltyvrije, permanente en onherroepelijke recht de beoordeling en/of opmerking (ook citaten daaruit) online en offline te gebruiken, te kopiëren, te verwerken, te publiceren, te vertalen, aan derden ter beschikking te stellen, te dupliceren en in andere publicaties op de een of andere wijze te integreren. Dat betekent bijvoorbeeld dat ROSE de opmerking mag publiceren en de beoordeling of opmerking voor marketing doeleinden mag verwerken. Om telkens weer betere producten aan te kunnen bieden, worden de productbeoordelingen geanalyseerd.

Aanspreekpunt bescherming persoonsgegevens

ROSE Bikes GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Bij vragen over het verkrijgen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens, voor informatie over, wijzigingen in, blokkering of verwijdering van gegevens als ook voor het herroepen van uw toestemming kun je je richten tot onze medewerkster gegevensbescherming: Anke Bösing, ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46395 Bocholt, telefoon: +49 2871 27 55 33, fax: +49 2871 27 55 50, e-mail: [email protected].

Recht op beroep bij de verantwoordelijke autoriteit

Je hebt het recht beroep aan te tekenen bij de verantwoordelijke autoriteit, bijv. de
beambte voor gegevensbescherming en informatievrijheid in Noordrijnland-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Germany
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: [email protected]

Impressum

Algemene voorwaarden