BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Hieronder lees je informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de omvang van het gebruik van persoonsgebonden gegevens in het kader van het gebruik van onze webshop. Als wettelijke grondslag voor de bescherming van persoonsgegevens dient vooral de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verkrijgen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven delen. Wij slaan alleen toegangsgegevens op, zoals de naam van je internetprovider, de pagina van waaruit je onze website bezoekt of de naam van een opgevraagd bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod en persoonsgebonden gegevens zijn hieruit niet af te leiden.

Persoonsgebonden gegevens zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen opgeslagen als je ze ons mededeelt in het kader van een bestelling, bij het aanleggen van een account of bij de aanmelding voor de newsletter. We gebruiken deze gegevens zonder jouw nadrukkelijke toestemming uitsluitend voor het verwerken van jouw bestelling en het verzenden van onze catalogi/mailings. Bij de aanmelding voor de newsletter wordt je e-mailadres met jouw toestemming voor onze eigen commerciële doelstellingen gebruikt, zolang tot je je voor newsletter afmeldt.

Wij slaan je gegevens op voor zover dit om zakelijke redenen noodzakelijk is en toegestaan is volgens de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 2018; Duitse federale wet voor de verwerking van persoonsgegevens) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het verwerken van persoonlijke gegevens in detail:

Registratie
Op onze website bieden wij jou de mogelijkheid om je te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden in een veld ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces opgeslagen:
 • Voornaam, achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Op het moment dat de registratie wordt afgesloten, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt in het kader van het sluiten van een koopovereenkomst (art.6, par. 1, punt b) AVG).
  De overige persoonsgegevens die tijdens de registratie worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het registratieformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
  De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
  Dit geldt voor tijdens het registratieproces opgeslagen gegevens, als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.
  De tijdens de registratie opgeslagen aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van 30 dagen gewist.
  Als gebruiker heb je op elk moment de mogelijkheid de registratie te annuleren. De opgeslagen gegevens die jou betreffen kun je op elk gewenst moment laten wijzigen.

  Bestelling
  Op onze website bieden wij jou de mogelijkheid artikelen te bestellen door persoonlijke gegevens te verstrekken. In het kader van het bestelproces worden de gegevens in een veld ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces opgeslagen:
 • Voornaam, achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Evt. telefoonnummer (optioneel)
 • IBAN (optioneel)
 • E-mailadres
 • Op het moment dat de registratie wordt afgesloten, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Tijdens de bestelling ingevoerde gegevens worden verwerkt in het kader van het sluiten en afhandelen van een koopovereenkomst (art.6, par. 1, punt b) AVG).
  De overige persoonsgegevens die tijdens de bestelling worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het bestelformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
  De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
  Na de uitvoering van het koopcontract worden jouw gegevens gewist, tenzij wij op grond van commerciële en/of fiscale voorschriften verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.
  De tijdens de registratie opgeslagen aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van 30 dagen gewist.

  Delen van persoonsgebonden gegevens

  Wij verwerken persoonsgebonden gegevens voor het afhandelen van bestellingen en delen hiervoor noodzakelijke gegevens met onze dienstverleners.
  Opdat jij na je bestelling je pakket kunt volgen, maken wij gebruik van de diensten van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Duitsland (‘Paqato’). Paqato verstuurt in onze naam verzendbevestigingen en statusupdates over jouw levering. Hiervoor geven wij volgens van art. 6, par. 1, punt f) van de AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve en informatieve klantcommunicatie en een ook in het belang van de klant transparante en betrouwbare verzending, na het versturen van het pakket klantgegevens (e-mailadres, voor- en achternaam, adres) samen met het zendingsnummer door aan Paqato. De gegevens worden door Paqato niet met derden gedeeld en uitsluitend voor het hierboven genoemde doel gebruikt. De privacyverklaring van Paqato kun je hier bekijken: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/.

  Controle kredietwaardigheid

  Indien wij prestaties vooraf verrichten, bijv. bij koop op rekening, winnen wij voor het waarborgen van onze belangen inlichtingen m.b.t. kredietwaardigheid in op basis van mathematisch-statistische procedés bij infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland en evt. de firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Duitsland (www.boniversum.de of www.meineauskunft.org). Hiervoor verstrekken we de voor een toetsing van de kredietwaardigheid benodigde persoonsgebonden gegevens (naam, contactgegevens, evt. ip-adres) en we gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim voor een gefundeerde beslissing over de reden, doorvoering of beëindiging van het contract. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, par. 1 punt b) en f) AVG. De verkregen informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarde) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés worden berekend. In deze berekening vloeien o.a. ook adresgegevens. De informatie volgens art. 14 van de EU-AVG over de gegevensverwerking bij infoscore Consumer Data GmbH vind je hier: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt, die van de Creditreform Boniversum GmbH hier: https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/

  In het geval van betalingsachterstand geven wij, als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan, de benodigde gegevens door aan een bedrijf dat het geld voor ons int. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, par. 1 punt b) en f) AVG. Het instellen van een contractuele claim moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de tweede verordening. Informatie over de betalingsachterstand of een mogelijk verlies van debiteuren geven wij, als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan, door aan Axactor Germany GmbH, Am Parking 20, 69126 Heidelberg, Duitsland. De wettelijke basis hiervoor is vooral art. 6, par. 1 punt f) AVG. Het legitieme belang dat hieronder vereist is, vloeit voort uit ons belang en het belang van derden bij het verminderen van contractuele risico's voor toekomstige contracten.

  Jouw beschermde belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen. Indien jouw gegevens verwerkt worden door dienstverleners die ons ondersteunen bij klantenservice en levering, is de omvang van de gedeelde gegevens beperkt tot op het absoluut noodzakelijke. Worden gegevens voor het contractueel afhandelen van een bestelling bij een verloting of in het kader van een partneraanbod met contract- of coöperatiepartners (directe levering) gedeeld, wijzen we je daar duidelijk op. Onze contractuele- of coöperatiepartners worden door ons zorgvuldig gekozen en zijn volgens de wettelijke bepalingen uit artikel 28 AVG aan ons verplicht discreet met jouw gegevens om te gaan en met onze gegevensbeschermingstandaard rekening te houden. Het is onze contractuele- of coöperatiepartners niet toegestaan de gegevens van onze klanten voor reclame doeleinden met derden te delen. Onze contractuele- of coöperatiepartners mogen de gegevens alleen gebruiken om hun taak, namelijk het afhandelen van jouw bestelling, te verrichten.

  Maatregelen ter verhindering van fraude en herkenning van misbruik

  Om fraude of misbruik tijdens bestellingen op te merken, controleren wij tijdens een bestelling automatisch of er zich voor de totstandkoming van een contract opvallendheden voordoen. Derhalve worden de 1) gegevens voor het afhandelen van een contract (bijv. bestelde artikel, naam, adres, e-mailadres, afleveradres, betalingswijze en bankgegevens) en 2) gebruikersgegevens van het bezoek aan de website van deze webshop (bijv. gegevens over het begin, eind en omvang van de bezochte site en klikpaden) samen met een cookie en/of bezoekers-ID, die anonieme gegevens over het voor het bezoek aan de sites gebruikte apparaat kunnen bevatten (bijv. de beeldschermresolutie of de versie van het besturingssysteem) en over het gebruikte apparaat met een zekere waarschijnlijkheid bij volgende bezoeken herkend kan worden, door de ROSE BIKES webshop met het volgende doel verwerkt: om het gebruikersaccount, de sites die de bezoeker bezoekt en de diensten die de bezoeker op de website onder [https://www.rosebikes.nl] gebruikt tegen fraude (bijv. door het overnemen van gebruikersaccounts door bots, het gebruik van gestolen identiteiten of betalingsgegevens of foutieve ratings of diensten), voor productoptimalisatie en -doorontwikkeling of tegen misbruik (bijv. door technische aanvallen op de IT-infrastructuur, ’man-in-the-middle’-aanvallen, BruteForce-aanvallen of het gebruik van malware) door een gegrond belang volgens art. 6, par. 1, punt f) AVG in verbinding met grond 46 te beschermen. De hierboven genoemde gegevens worden door de ROSE BIKES webshop bovendien naar de Device Transaction-Pool (DTP) gestuurd en daar opgeslagen. Het is het doel van DTP als branchegebonden waarschuwingsdienst de aan DTP deelnemende ondernemingen tegen misbruik en uitvallen door fraude te beschermen die bij de voorziening van zakelijke, betaalde telecommunicatiediensten of telemediadiensten aan contractuele partners die niet kunnen of willen betalen, kunnen ontstaan, bijv. door fraude. In het geval van een aanvraag van een firma die lid is bij DTP worden alleen die resultaten voor de controle van de aanvraag met dit lid gedeeld. Daarbij kunnen ook positieve gegevens gebruikt worden, bijv. dat apparaten waarmee vaak en punctueel wordt betaald, positief beoordeeld worden. Deze resultaten worden door de leden na het nagaan van een afzonderlijke case niet opgeslagen. De DTP wordt beheerd door infoscore Profile Tracking GmbH (IPT), Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland, als uitvoerende van de firma’s die lid zijn. De gegevens worden na vijf maanden automatisch verwijderd. De ROSE BIKES webshop heeft infoscore Tracking Solutions GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland als zijnde verwerker volgens art. 28 AVG opdracht gegeven misbruik te verhinderen en herkennen. Ontvanger van de gegevens zijn uitsluitend contractuele partners van de ROSE BIKES webshop. In dit geval zijn de ontvangers infoscore Tracking Solutions GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland, infoscore Profile Tracking GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland, infoscore Tracking Technology GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland en rekencentrumdienstverleners die opdracht hebben de gegevens op te slaan. Bestaat het vermoeden van fraude of misbruik, controleert een ROSE BIKES medewerker de resultaten en het bewijs waarop ze gebaseerd zijn. Als de totstandkoming van een contract wordt afgewezen, wordt dit de gebruiker medegedeeld en wordt eveneens de reden hiervoor vermeld. De bezoeker heeft dan de mogelijkheid zijn standpunt kenbaar te maken (per mail aan klantenservice@rosebikes.com) waarna de beslissing door een ROSE BIKES medewerker nogmaals wordt bekeken.

  Veiligheid van gegevens

  Jouw persoonsgebonden gegevens worden versleuteld door middel van SSL, SHA-256 met RSA encryptie, RSA met 2048 bit overdracht, ontwikkeld door Symantec Corporation, via het internet doorgestuurd. Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, uitlekken, veranderingen en verspreiding van jouw gegevens door onbevoegde personen. Je hebt alleen toegang tot je account na het ingeven van je persoonlijke wachtwoord. Je dient je inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en de browser te sluiten als je de communicatie met ons hebt beëindigd. Dit is vooral belangrijk als je gebruik maakt van een openbare computer die ook door andere personen wordt gebruikt. Gebruik je inloggegevens slechts voor één account en gebruik vooral het wachtwoord niet voor meerdere accounts.

  Cookies

  Op verschillende sites maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij om je bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden nadat je de browser hebt gesloten weer van je harde schijf verwijderd (zogenaamde tijdelijke cookies). Andere cookies blijven bewaard op je computer zodat wij je bij je volgende bezoek weer kunnen herkennen (zogenaamde permanente cookies). Onze partnerfirma's zijn niet bevoegd persoonsgegevens via deze cookies op onze website te achterhalen, verwerken of te gebruiken. Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt als er cookies worden opgeslagen, je afzonderlijk over het opslaan ervan kunt beslissen of het opslaan in bepaalde gevallen of algemeen kunt tegenhouden. Als je het opslaan van cookies niet toestaat, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

   


  Jouw rechten

  Je hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde recht om gratis geïnformeerd te worden over jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

  Je hebt het recht om gegevens die wij op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan jou of aan een derde te laten overhandigen. Indien je verzoekt gegevens rechtstreeks aan iemand anders te verzenden, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

  Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verlangen. Daartoe kun je je altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien je de juistheid van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Gedurende deze periode van controle heb je het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verlangen.

  • Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens onwettig was/is, kun in plaats van annuleren de beperking van de gegevensverwerking verlangen.

  • Als wij jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan heb je het recht om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verlangen in plaats van verwijdering.

  • Indien je bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig art. 21, par. 1 AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heb je het recht beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verlangen.

  • Indien je de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met jouw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.  Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, par. 1, punt e) of punt f) AVG, heb je het recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG. Voor zover je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking, zal deze in de toekomst worden stopgezet, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene om bezwaar te maken.

  Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig art. 6, par. 1, punt a), van de AVG, kun je jouw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking.

  E-mailnewsletter

  Met onze gratis newsletter ben je altijd op de hoogte. Wij informeren je over actuele aanbiedingen, evenementen, verlotingen en andere actualiteiten.
  Voor de aanmelding voor onze newsletter maken wij gebruik van het Double Opt-In proces. Dat betekent dat wij jou pas een newsletter per mail toezenden als jij hebt bevestigd dat je onze newsletter wilt ontvangen. Dat doe je door in de bevestigingsmail op de link te klikken. Voor de aanmelding hebben wij jouw e-mailadres nodig. Het personaliseren van de newsletter is alleen mogelijk als je bij het aanmaken van een klantaccount persoonsgegevens invoert. Het invoeren van je naam is nodig om je in de newsletter persoonlijk aan te kunnen spreken. Je kunt je op elk moment voor de newsletter afmelden. De link om je voor de newsletter af te melden, staat in elke newsletter. Je kunt je ook via de genoemde contactgegevens tot ons wenden.
  Door te bevestiging dat je de newsletter wilt ontvangen, geef je tegelijkertijd toestemming dat wij analyseren hoe jij de newsletter gebruikt. Hiervoor beschikken de e-mails over een trackingpixel die de omgang met de mail documenteert. Het gaat hierbij om één-pixel-beeldbestanden die naar onze website leiden en het ons mogelijk maken te analyseren hoe jij de newsletter gebruikt. Dat geschiedt door het verzamelen van de door jou bij de newsletteraanmelding ingevoerde gegevens en de tracking-pixel die aan jouw e-mailadres is toegewezen en met een eigen ID is gekoppeld. Deze gegevens verbinden wij met door jou op onze website uitgevoerde handelingen. Om de newsletter zo ideaal mogelijk weer te kunnen geven, leggen wij het soort apparaat vast waarmee je de newsletter leest. Aan de hand van de links waar jij op klikt en het openen van de newsletter kunnen wij vaststellen welke thema’s jou interesseren. De verzamelde gegevens dienen er toe persoonlijke gebruikersprofielen aan te maken. Op deze manier proberen wij onze newsletter constant te verbeteren en jou individueler en passend bij jouw interesse voor thema’s rondom ROSE Bikes te informeren.
  De gegevens worden door de aanbieder van de newsletter, Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland op diens server in Duitsland opgeslagen. De hier beschreven tracking functioneert niet als je in jouw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de newsletter echter ook niet volledig weergegeven en kun je eventueel niet van alle mogelijkheden gebruik maken. Als je de afbeeldingen manueel laat weergegeven, functioneert de hier beschreven tracking, behalve als je de analyse van het gebruik van de newsletter hebt weersproken. Rechtsgrondslag voor de verwerking is jouw toestemming conform art. 6, par. 1, punt a) (AVG). Indien je niet wilt dat jouw gebruik van de newsletter wordt geanalyseerd, kun je dit op elk moment weerspreken door via de genoemde contactgegevens contact met ons op te nemen.

  In de newsletter gebruiken wij de softwaretechnologie van epoq internet services GmbH, Am Rüppurer Schloß 1, 76199 Karlsruhe, Duitsland (’epoq’). Wij kunnen met de softwaretechnologie van epoq jou in het kader van de verzending van de newsletter gericht en individueel productenaanbevelingen laten zien. Het weergeven van productaanbevelingen gebeurt op basis van een analyse van eerder en actueel klik- en koopgedrag. Als de gegevens van persoonlijke aard zijn worden ze conform art. 6, par. 1, punt f) AVG verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de weergave van gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek. Als de gegevens van persoonlijke aard zijn worden ze conform art. 6, par. 1, punt f) AVG verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de weergave van gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek. Je kunt op elk moment in de newsletter deze weergave weerspreken door op de Opt-Out link te klikken of ons een bericht te sturen. Het uitschakelen leidt er echter toe dat er geen individuele productaanbevelingen meer weergegeven kunnen worden.

  Reclame via de post

  Wij sturen onze klanten via de post magazines en aanbiedingsmails. Het toezenden van reclame of magazines kun je telefonisch of schriftelijk stopzetten. Rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, par. 1, punt f) AVG.

  Voor het schriftelijk stopzetten van e-mailnewsletters of reclame per post kun je je richten aan: ROSE Bikes GmbH, 46393 Bocholt of klantenservice@rosebikes.com. Telefonisch is dit mogelijk onder 00 800 22 77 55 55.

   

  Productbeoordelingen/opmerkingen

  Na het afsluiten van een bestelling ontvang je een e-mail met het verzoek om een beoordeling van het product in te zenden (alleen beoordelingen die direct betrekking hebben op het product kunnen gepubliceerd worden). Deze e-mail ontvang je onafhankelijk daarvan of je op de newsletter bent geabonneerd. We houden ons aan de wettelijke voorschriften van de Duitse ‚Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb‘ (UWG). We gebruiken het door jou aangegeven e-mailadres voor het vermarkten van producten die je bij ons hebt aangeschaft. Als je een beoordeling of opmerking inzendt, worden de gegevens naar ons toegezonden en opgeslagen. We kunnen jouw e-mailadres gebruiken om de ingezonden beoordeling aan jou toe te wijzen, om over deze beoordeling contact met jou op te nemen of om op eventuele klachten te reageren.
  De productbeoordeling wordt met je voornaam en de beginletter van je achternaam gepubliceerd. Met het inzenden van een beoordeling en/of opmerking geef je ROSE BIKES GmbH het niet-exclusieve, royaltyvrije, permanente en onherroepelijke recht de beoordeling en/of opmerking (ook citaten daaruit) online en offline te gebruiken, te kopiëren, te verwerken, te publiceren, te vertalen, aan derden ter beschikking te stellen, te dupliceren en in andere publicaties op de een of andere wijze te integreren. Dat betekent bijvoorbeeld dat ROSE BIKES de opmerking mag publiceren en de beoordeling of opmerking voor marketingdoeleinden mag verwerken. Om telkens weer betere producten aan te kunnen bieden, worden de productbeoordelingen geanalyseerd.

   

  Enquêtes/vragen aan klanten

  Bedankt voor je interesse in ons onderzoek. In het kader van deze enquête heb je de mogelijkheid vragen over onze producten en diensten te beantwoorden. Jouw antwoorden worden door ons geëvalueerd om de kwaliteit van de door ROSE Bikes GmbH geleverde diensten te optimaliseren. Wij kunnen geen volledige anonimiteit van de enquête garanderen, omdat de afzonderlijke antwoorden met elkaar in verband kunnen worden gebracht of ook met bijv. je IP-adres, dat wordt geregistreerd wanneer je de webpagina oproept. Derhalve kan ook een verwijzing naar jouw persoon niet volledig worden uitgesloten. Wij benadruken echter dat wij een dergelijke verbinding niet leggen en dit ook niet van plan zijn te doen. Wij slaan je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Duitse Wet op Gegevensbescherming en de EU-AVG op. Bij vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

  I. Verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van ons onderzoek
  Wij gebruiken Microsoft Forms om het onderzoek uit te voeren. Microsoft Forms is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en haar vertegenwoordiger in de Europese Unie: Microsoft Ireland Operations, Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P52) (hierna te noemen: Microsoft).

  De resultaten worden op basis van de anonieme antwoorden geëvalueerd. Niettemin kunnen wij niet uitsluiten dat de hieronder opgesomde persoonsgegevens naar jouw persoon kunnen verwijzen:

  • IP-adres
  • dag en tijdstip waarop je ons probeerde te bereiken (facultatief))
  • je leeftijd
  • persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt in het kader van het onderzoek (facultatieve informatie)
  • Microsoft accountgegevens (alleen als je bent aangemeld met een Microsoft account terwijl je het enquêteformulier invult. Om het risico van een persoonlijke referentie te minimaliseren, raden wij je aan uit te loggen met je Microsoft account voordat je de vragenlijst invult).

  Wij verzoeken je geen persoonlijke gegevens in te vullen in het vrije tekstveld van onze enquête. Persoonlijke gegevens van deelnemers die in het vrije tekstveld zijn ingevoerd, worden door ons niet meegenomen in het kader van de evaluatie.

  Klik hier voor meer informatie over hoe Microsoft jouw persoonsgegevens verwerkt:
  https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule

  II. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking
  1. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Ons bedrijfsbelang bij het optimaliseren van de kwaliteit van onze diensten en producten
  • Ons ondernemingsbelang om de individuele behoeften en de algemene tevredenheid van onze klanten over onze diensten en producten vast te stellen
  • Uitvoeren van het marktonderzoek

  2. Rechtsgrondslagen voor de verwerking:
  Verwerking op basis van toestemming. Deelname aan onze enquête geschiedt op vrijwillige basis. Je gegevens worden alleen geëvalueerd als je daar van tevoren uitdrukkelijk mee instemt. De rechtsgrondslag in dit geval is art. 6, par. 1, punt 1, lid a, in combinatie met art. 7 AVG. Voor de mogelijke overdracht van persoonsgegevens naar andere Microsoft-locaties in derde landen (waaronder de VS) betrekken wij ons op art. 49, par. 1, lid a AVG).

  III. Ontvangers van jouw persoonlijke gegevens
  Binnen ons bedrijf hebben alleen die afdelingen en werknemers toegang tot jouw persoonsgegevens die deze nodig hebben om de genoemde doeleinden te verwezenlijken. Een actieve overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie vindt niet plaats en is niet gepland. Houd er echter rekening mee dat Microsoft in het kader van het gebruik van Forms je persoonsgegevens kan verwerken in landen buiten de EU/EER, zoals de VS. Dit betekent met name dat niet kan worden uitgesloten dat derden (zoals de verantwoordelijke regelgevende autoriteiten in de VS) onbeperkte toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Voor gegevensverwerking in de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG. Wij hebben met Microsoft een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten overeenkomstig art. 28 AVG alsmede passende garanties in de vorm van EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming, art. 46, par. 2, lid c AVG.

  IV. Duur van de opslag van jouw persoonsgegevens
  Wij zullen jouw persoonsgegevens wissen zodra de genoemde doeleinden voor de opslag ervan niet langer van toepassing zijn. Dit zal ten laatste gebeuren bij de eindevaluatie van de resultaten van onze enquête. Bovendien zullen wij jouw persoonsgegevens wissen indien je jouw eerder gegeven toestemming intrekt.

   

  Persportaal

  1. Omvang van de verwerking van gegevens
  In ons persportaal stellen wij persberichten en andere informatie ter beschikking en bieden wij gebruikers de mogelijkheid om met ons in contact te komen.
  Voor de hosting van ons persportaal maken wij gebruik van een dienstverlener:

  Neovaude GmbH, Hohenzollernstr. 26, 44135 Dortmund, Duitsland

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van onze bedrijfswebsite is art.6, par.1, p.1, lid f, AVG.

  3. Doel van de verwerking van gegevens
  Ons persportaal dient om journalisten te informeren over onze producten en diensten en om hen de mogelijkheid te bieden met ons in contact te treden.

  4. Duur van de opslag
  De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

  5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
  . Je hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6, par. 1, p. 1, lid e of f, AVG.

  6. Cookies
  Voor ons persportaal worden alleen cookies gebruikt die essentieel zijn voor het juist functioneren van de website. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze essentiële cookies is art. 6, par. 1, S. 1, lid b, AVG.

  Verantwoordelijk voor de verwerking

  ROSE Bikes GmbH
  Schersweide 4
  46395 Bocholt
  Duitsland

  info@rosebikes.com

  Bedrijfsleiding: Erwin Rose, Stefanie Rose, Thorsten Heckrath-Rose ..

  Aangestelde medewerker voor gegevensbescherming

  DataCo GmbH
  Dachauer Str. 65
  80335 München
  Duitsland

  E-mail: datenschutz@dataguard.de
  Telefoon: +49 (0)89 7400 45840

  Aanspreekpunt bescherming persoonsgegevens

  Bij vragen over het verkrijgen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens evenals voor informatie over, wijzigingen in, blokkering of verwijdering van gegevens als ook voor het herroepen van jouw toestemming kun je je richten tot: ROSE Bikes GmbH, Datenschutz, Schersweide 4, 46395 Bocholt, Duitsland, telefoon: 0049 2871-275533, e-mail: datenschutz@rosebikes.com of klik op de button hieronder: "AVG-verzoek - Rechten van betrokkenen".

  Gebruik van de Data Subject Request Tool (DSR) voor het beheer van AVG-verzoeken.

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
  Wij maken gebruik van de gegevensbescherming-plugin "DSR" van DataCo GmbH, Dachauer Str. 65, 80335, München, Beieren, Duitsland (hierna te noemen: DataCo). Met de button ’AVG-verzoek - Rechten van betrokkenen’ hebben alle bezoekers van onze website de mogelijkheid gebruik te maken van hun rechten als betrokkene. Daarvoor moet de relatie met ons bedrijf gespecificeerd worden, moet aangegeven worden van welk recht de betrokkene gebruik wil maken, wordt verdere optionele informatie gedeeld en identificeert de gebruiker zich evt. met andere gegevens. Het verzoek wordt dan vervolgens door ons in behandeling genomen. De volgende persoonsgegevens zullen als gevolg daarvan door DataCo worden verwerkt:

  Meer informatie over de verwerking van gegevens door DataCo vind je hier: https://www.dataguard.de/datenschutzerklaerung

  Daarnaast kunnen logbestanden worden doorgestuurd naar DataCo GmbH om de technische functionaliteit te garanderen, die bevatten:

  2. Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van DSR dient om de rechten van de betrokkenen van onze websitebezoekers te waarborgen. We maken het je zo mogelijk gebruik te maken van je rechten op het gebied van gegevensbescherming en snel en eenvoudig contact met ons op te nemen.

  3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De rechtsgrondslag voor het gebruik van de DSR-tool en het verzenden van de gegevens in kwestie is jouw verklaring van toestemming overeenkomstig art. 6, par. 1, p. 1 punt a) AVG

  De rechtsgrondslag voor het gebruik van de logbestanden is ons gerechtvaardigd belang om de technische functionaliteit van de tool te waarborgen overeenkomstig art. 6, par. 1, p. 1, punf f) AVG.

  4. Duur van de opslag

  Jouw persoonlijke gegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken of als dit wettelijk vereist is.

  5. Toestemming intrekken of verwijderingJe kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens of jouw toestemming intrekken door per e-mail of met behulp van de DSR-tool contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

  Recht op beroep bij de verantwoordelijke autoriteit

  Je hebt het recht beroep aan te tekenen bij de verantwoordelijke autoriteit, bijv. de
  ambtenaar voor gegevensbescherming en informatievrijheid in Noordrijnland-Westfalen
  Postvak 20 04 44
  40102 Düsseldorf
  Tel.: 0049 211 38424-0
  Fax: 0049 211/38424-10
  e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

  Bedrijfsgegevens

  Algemene voorwaarden