Algemene voorwaarden

Inhaltsverzeichnis
 1. Toepasselijkheid
 2. Contractpartner
 3. Sluiten van de Overeenkomst
 4. Tekst van de Overeenkomst
 5. Taal van de Overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Prijzen en Verzendkosten
 8. Levering Nederland, Luxemburg en België
 9. Betalingsmodelijkheden
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Aansprakelijheid en Garantie
 12. Retourzending/Kosten voor Retourzending
 13. Transportschade/Reclamatie
 14. Toepasselijk Recht/Rechtsgebied
 15. Links
 16. Overig
 17. Algemene Gebruikersvoorwaarden 'Mijn Fiets', Beoordelingsfunctie en Commentaarfunctie op rosebikes.nl
 18. Wettelijke aanwijzingen over het inleveren van batterijen/accu's en elektrische apparaten
 19. Identiteid van de ondernemer

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen in de ROSE webshop.

2. Contractpartner

Een koopcontract wordt gesloten met ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46395 Bocholt, Duitsland, Kamer van Koophandel: HRB 8315, kantongerecht Coesfeld, Duitsland. Je bereikt onze klantenservice voor vragen, reclamaties en klachten van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur onder telefoonnummer: 00 800 22 77 55 55 (gratis vanaf vaste nummers).

Ons aanbod is alleen gericht op particuliere klanten, wij leveren niet aan zakelijke klanten.

3. Sluiten van de overeenkomst

De weergave van producten in de webshop is niet een wettelijk bindende aanbieding, maar een oproep tot bestellen. Door op ‘Nu kopen’ te klikken, plaats je een bindende bestelling van de artikelen die zich in de winkelwagen bevinden. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct na het plaatsen van de bestelling en is nog geen bevestiging van het aanbod. Het koopcontract komt tot stand als wij jouw bestelling door het verzenden van een bestelbevestiging per e-mail of het bezorgen van de producten binnen twee dagen aannemen.

Als na het sluiten van een koopcontract blijkt dat een onderdeel van de door jou bestelde fiets niet aan de wettelijke eisen aan de productveiligheid voldoet of door voorschriften die na het afsluiten van het koopcontract in werking zijn getreden niet meer verkocht mag worden, voor zover het in werking treden daarvan voor het afsluiten van het contract niet verwacht werd, mogen wij een kwalitatief gelijkwaardig onderdeel van hetzelfde of een gelijkwaardig merk monteren dat technisch en wat kleur betreft niet substantieel van het bestelde onderdeel afwijkt.

Artikelen kunnen alleen in evenredige hoeveelheden verkocht worden.

4. Tekst van de overeenkomst

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. De bestelgegevens zijn na inloggen in uw klantaccount in te zien.

5. Taal van de overeenkomst

Bij bestellingen vanuit Nederland, België en Luxemburg is de taal van de overeenkomst Nederlands.

6. Herroepingsrecht

6.1

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen.

6.2 Informatie over het herroepingsrecht
Herroepingsrecht
U hebt het recht een contract binnen 30 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De termijn van het herroepingsrecht is 30 dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons

ROSE Bikes GmbH
- Klantenservice -
Schersweide 4
46395 Bocholt
Duitsland
E-Mail: klantenservice@rosebikes.com
Tel.: 00 800 22 77 55 55 (gratis vanaf vaste nummers, vanaf mobiele telefoons kunnen kosten in rekening gebracht worden)

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, een telefax of een e-mail) te informeren over uw besluit het contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld – herroepingsformulier – , dit is echter niet verplicht. Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht is het voldoende de mededeling over het herroepen van het contract voor afloop van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Als u het contract herroept, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan door uw keuze voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling over de herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, te restitueren. Voor de restitutie maken wij gebruik van dezelfde betalingsmethode waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij we met u uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; in geen enkel geval zullen we vanwege deze restitutie kosten in rekening brengen. We kunnen de restitutie weigeren totdat we de producten hebben ontvangen of totdat u ons bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden. U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract hebt geïnformeerd aan/bij

ROSE Bikes GmbH
- Logistikzentrum -
Isselburger Str. 17
46395 Bocholt
Duitsland

erug te zenden of af te geven. De termijn wordt aangehouden als u de artikelen voor afloop van de termijn van 30 dagen verstuurt. De kosten voor de retourzending van de artikelen komen voor uw rekening. Waardevermindering van de artikelen wordt uitsluitend in rekening gebracht indien de waardevermindering is terug te voeren op een door u voor de controle van de staat, eigenschappen en wijze van functioneren van de artikelen niet noodzakelijke wijze van omgang met de artikelen.


6.3 Uitzonderingen
Het herroepingsrecht geldt niet voor levering van artikelen,

 • die niet geprefabriceerd zijn en waarbij voor de fabricage de individuele keuze of bepaling van de consument doorslaggevend is of producten die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn afgestemd,
 • en ook niet bij de levering van geluids- en beeldopnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering is doorbroken.
 • 7. Prijzen en verzendkosten

  7.1 Prijzen
  Alle prijzen worden in euro’s aangegeven en zijn inclusief de wettelijke btw, die afhankelijk is van het leverland:

  Duitsland: btw-nummer: DE 811 440 544

  7.2 Verzendkosten

  De verzendkosten zijn niet bij de artikelprijzen inbegrepen. Meer informatie over de verzendkosten vind je op onze website onder de volgende link: (www.rosebikes.nl/verzendkosten). De verzendkosten worden in de winkelwagen separaat vermeld en door de klant gedragen, voor zover er geen verzendkostenvrije levering is overeengekomen.

  8. Levering Nederland, Luxemburg en België

  8.1
  Wij leveren naar Nederland, Luxemburg (m.u.v. e-bikes) en België (m.u.v. e-bikes). In ons magazijn liggen meer dan 4 miljoen artikelen die direct verzonden kunnen worden.

  8.2 Hoe lang is de levertijd?
  Leverbare artikelen worden een werkdag na het afronden van de bestelling (ma. – vr.) verzonden. De gemiddelde levertijd met onze pakketbezorgers bedraagt 2-5 werkdagen. Indien er op de productpagina niets anders staat vermeld, wordt de bestelling uiterlijk 10 werkdagen na het afronden van de bestelling bezorgd. De termijn voor de levering begin bij een vooruitbetaling op de dag dat wij het geld hebben ontvangen en bij andere betalingsmethodes zodra de bestelling is afgerond en eindigt als de laatste dag van de termijn is verstreken. Indien dit een zondag is of in het leverland een erkende nationale feestdag, dan is dit de eerstvolgende werkdag. Indien een besteld artikel niet direct leverbaar is, nemen wij daarover contact met u op. Een nalevering van bestelde artikelen, als deze bij de eerste levering niet leverbaar zijn, gaat automatisch. Indien u geen nalevering wenst, geeft dit dan tijdens uw bestelling duidelijk aan. Vanzelfsprekend betaalt u bij een nalevering niet opnieuw verzendkosten. Een actueel overzicht van de levertijden vindt u onder de verzendkosten.


  9. Betalingsmogelijkheden

  Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden aan:

  Creditcard

   We bieden onze klanten de mogelijkheid om te betalen met Mastercard of VISA. Vul bij uw bestelling het creditcardnummer, cvc-nummer en de geldigheidsdatum van uw kaart in. Het bedrag wordt op het moment van verzending van uw creditcardrekening afgeschreven.

  PayPal

   Betaal veilig, eenvoudig en snel met uw PayPal account. Indien u nog geen PayPal account hebt, kunt u er in een handomdraai een genereren: ga naar https://www.paypal.com/nl/home/ klik op 'Rekening openen' en koppel uw bankrekening of creditcard aan uw PayPal account. Daarna kunt u al via PayPal betalen.

  Sofort

   Betaal eenvoudig, veilig en snel met Sofort. Het betreft hier een directe betalingswijze waarbij reeds tijdens de bestelling een overboeking wordt voorbereid en uitgevoerd. U heeft daarvoor alleen de gegevens voor het internetbankieren nodig. Aan het einde van het bestelproces wordt u automatisch naar de website van uw bank geleid. Na de betaling is de bestelling is afgerond.

  iDeal

   Via een beveiligde verbinding wordt contact gemaakt met de door u opgegeven bank. Alle grote consumentenbanken in Nederland ondersteunen iDeal als een veilige, online betaalmogelijkheid. U hoeft zich niet bij iDeal aan te melden. Wanneer een betaling is geslaagd, zal iDeal u dat melden. Ook rosebikes.com zal de ontvangst van uw betaling bevestigen. Betalen via iDeal is uitsluitend online mogelijk.

  Vooruitbetaling

   Maak het totaalbedrag van uw bestelling onder vermelding van uw klantnummer of ordernummer, de volledige naam van de besteller en diens woonplaats over op onze bankrekening. Let op uw bijdrage in de verzendkosten bij uw vooruitbetaling.
    DE
    Stadtsparkasse Bocholt
    IBAN DE02428500350000135251
    SWIFT/BIC WELADED1BOH
    Markt 8
    46399 Bocholt
    Germany

  Wij behouden ons het recht voor de levering indien nodig per vooruitbetaling of creditcard uit te voeren. In dat geval wordt u hierover van tevoren door ons geïnformeerd.

  10. Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

  11. Aansprakelijkheid en garantie

  11.1
  Voor alle gebreken aan het product die tijdens de wettelijke garantietermijn optreden, gelden de wettelijke aanspraken op reparatie, herstel of vervanging evenals – als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – de verdergaande aanspraken op korting of herroeping en daarnaast op schadevergoeding, incl. vergoeden van de schade i.p.v. nakomen van het contract en het vergoeden van tevergeefse inspanningen. Het aanspraak maken op uitoefening van de wettelijke rechten met betrekking tot gebreken is kosteloos.

  Belangrijk: Als je een complete fiets bij ons hebt gekocht, moet, om aanspraak op garantie te kunnen maken, de volledige fiets worden teruggebracht en niet alleen een defect onderdeel. Alleen dan kunnen wij nagaan of aan de voorwaarden voor het toekennen van de wettelijke garantie wordt voldaan.

  11.2
  Daarnaast wordt voor enkele producten extra garantie of service toegekend. Jouw wettelijke garantieaanspraken bij gebreken tegenover ons als contractuele partner worden door deze garanties en services niet ingeperkt.

  a. Crash replacement-service voor ROSE frames, ROSE voorvorken en geselecteerde ROSE wielen.
  Als jouw ROSE frame, ROSE voorvork of ROSE wiel dat voor het ROSE Crash Replacement-serviceprogramma is gekwalificeerd (dat wordt in de productbeschrijving aangegeven), binnen zes jaar na aankoopdatum door een ongeval of val beschadigd raakt of kapot gaat, ontvang je dat of een verlijkba(a)r(e) ROSE frame, ROSE voorvork of ROSE wiel uit ons actuele assortiment voor 50 % van de verkoopsprijs. Het vervangen van een frame of voorvork gebeurt alleen binnen ons bedrijf, je hebt geen recht op de toezending van een nieuw frame of nieuwe voorvork. De kosten voor de montage van het nieuwe frame of de nieuwe voorvork worden door jou gedragen. Deze kosten worden berekend op basis van de gewerkte uren en een uurloon van 90 euro. Natuurlijk ontvang je eerst een offerte van ons. Je kunt je fiets persoonlijk bij ons langsbrengen voor het vervangen van frame of voorvork of het repareren van een spaakbreuk. Als dat niet mogelijk is kan de fiets ook bij jou opgehaald worden of kun je het wiel naar ons toesturen, de kosten moet je in dat geval zelf dragen. De kosten voor het afhalen en terugzenden brengen we samen met de montagekosten in rekening. De kosten voor de verzending vind je hier: https://www.rosebikes.nl/verzendkosten. Een nieuw ROSE wiel sturen we op jouw kosten naar je toe. Je kunt uitsluitend gebruik maken van deze service als het gaat om schade die niet via de verzekering wordt afgehandeld. Als het frame, de voorvork of het wiel vervangen moet worden en er geen identiek artikel beschikbaar is, bieden wij een soortgelijk(e) frame, voorvork of wiel aan. Je hebt dan geen recht op levering van het originele artikel en op vervanging van niet meer compatibele onderdelen. Vervangen, defecte onderdelen zoals frames, voorvorken en wielen gaan op het moment dat een Crash Replacement-serviceorder wordt uitgevoerd over in het eigendom van ROSE Bikes GmbH. Vervangen onderdelen, frames, voorvorken en wielen worden door ons vakkundig en op onze kosten afgevoerd. De Crash Replacement-service geldt uitsluitend voor de eerste bezitter van de fiets.
  Serviceverlener is ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46395 Bocholt, Duitsland


  b. ROSE Recycling Garantie

  Zelfs de beste fiets bereikt op een gegeven moment het einde van zijn levenscyclus. Om bij de aanschaf reeds te kunnen garanderen dat recycleerbare materialen op milieuvriendelijke wijze worden hergebruikt en niet-recycleerbare materialen vakkundig worden verwerkt, werken wij samen met gekwalificeerde partners en dienstverleners ook op dit gebied continu aan oplossingen om de milieubalans te optimaliseren. Zodra de levenscyclus van de ROSE fiets tot een eind komt, zorgen wij voor de professionele demontage en scheiding van alle gebruikte materialen. Dit betekent dat materialen worden gerecycled of op de juiste manier worden verwijderd. Deze demontage en recycling zijn voor jou als klant gratis. Je kunt de fiets bij elke winkel of elk touchpoint afgeven of op jouw kosten naar ons toesturen. Indien gewenst kunnen wij een in een doos verpakte fiets bij je ophalen en brengen daarvoor alleen de verzendkosten in rekening (https://www.rosebikes.nl/verzendkosten). Neem hiervoor contact op met de klantenservice. In het kader van de uitvoering van de demontage- en recycle-garantie gaat de fiets over in het eigendom van ROSE Bikes GmbH. Er bestaat geen recht op teruggave van losse onderdelen, op het gebruik van specifieke dienstverleners of op een afzonderlijk bewijs van de verwijdering. Indien de staat van de fiets reparatie en verder gebruik in het kader van sociale projecten toelaat, behouden wij ons het recht voor de fiets te reviseren en aan dergelijke projecten te overhandigen.
  Garantieverlener is ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46393 Bocholt, Duitsland


  c. Garantie van de fabrikant en garantie van de leverancier

  Bij alle met nadruk vermelde garanties gaat het om extra garantie van de fabrikant of leverancier. De omvang van de garantie wordt bij het betreffende product aangegeven. Slijtage (behalve daar waar het uitdrukkelijk bij het product staat vermeld) en onjuist gebruik vallen niet onder deze extra garantie van de fabrikant of leverancier. Het is een voorwaarde voor het toekennen van deze garantie, dat u het gekochte artikel met de rekening en een omschrijving van de klacht aan ons doet toekomen: ROSE Bikes GmbH, 46393 Bocholt, Duitsland.

  Belangrijk: Als je een complete fiets bij ons hebt gekocht, moet, om aanspraak op garantie te kunnen maken, de volledige fiets worden teruggebracht en niet alleen een defect onderdeel. Alleen dan kunnen wij nagaan of aan de voorwaarden voor het toekennen van de garantie wordt voldaan.

  12. Retourzending / Kosten voor de retourzending

  Onze verzendverpakkingen zijn ook geschikt voor retourzendingen. Voor retourzendingen/klachten uit online bestellingen ga je naar je klantenaccount. Voor retourzendingen/klachten uit winkelaankopen, klik je hier.
  Je hoeft het pakket na het doorlopen van de stappen alleen nog maar af te geven op het postkantoor. Bij de wens tot terugname wordt het pakket bij je afgehaald.

  Het volgen van die hierboven beschreven stappen is niet dwingend noodzakelijk om van het recht op herroeping gebruik te kunnen maken.

  Vragen over het retourproces kun je stellen via: klantenservice@rosebikes.com

  13. Transportschade / Reclamatie

  Neem bij duidelijke gebreken direct contact met ons op.

  Als een pakket zichtbaar beschadigd geleverd wordt, open het dan direct in aanwezigheid van de postbode/pakketdienst en laat onmiddellijk een schadebevestiging opstellen.
  Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 00 800 22 77 55 55 (gratis vanaf vaste nummers, vanaf mobiele telefoons kunnen kosten in rekening worden gebracht). Stuur pakketten altijd met een retouretiket dat u op onze website aan kunt maken (dat geldt niet voor fietsen). Stuur gedragen kleding bij reclamaties gewassen aan ons terug. Stuur helmen en schoenen niet alleen in hun eigen verpakking maar in de verzendverpakking terug. Houd er rekening mee dat het voldoen aan de genoemde voorwaarden niet automatisch een erkennen van de herroeping en het accepteren van de garantie-aanspraken tot gevolg hebben. Neem bij reclamaties over fietsen contact op met onze bike service via telefoonnummer 00 800 22 77 55 55 (gratis vanaf vaste nummers, vanaf mobiele telefoons kunnen kosten in rekening worden gebracht) voor overleg over de afwikkeling.

  14. Toepasselijk recht/Rechtsgebied

  14.1
  Voor alle contracten die met ons worden afgesloten, is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Weense Koopverdrag over internationale koop- en verkoopovereenkomsten is uitgesloten. Wanneer de klant zijn hoofdverblijfplaats niet in Duitsland, maar in een andere EU-staat heeft en in de daar geldende nationale wetgeving meer rechten voor consumenten zijn vastgelegd dan in Duitsland het geval is, gelden de nationale bepalingen van de hoofdverblijfplaats van de klant (art. 6, par. 2, overeenkomt Rome I).

  14.2
  Voor het geval dat de klant een zakelijke klant is, wordt uitsluitend Düsseldorf als rechtsgebied overeengekomen.