Duurzaamheidscode

Onze visie en missie voor groen ondernemen

5 missies

Zo bereiken wij onze doelen

klimaschonende-mobilitaet@2x

1. Klimaatbescherming & duurzaamheid op de ROSE-locatie

Wij bij ROSE Bikes nemen de bescherming van het klimaat serieus en werken actief aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Sinds 2018 wordt onze ecologische voetafdruk berekend met ClimatePartner en worden er concrete reductiemaatregelen ontwikkeld. Dit jaar concentreren wij ons op reductiemaatregelen in de logistiek en op de mobiliteit van werknemers. Daarnaast vinden er ook andere acties op het gebied van klimaatbescherming plaats, zoals de vergroening van de plantsoenen rondom onze gebouwen.

rose nachhaltigkeit mobil jpg

2. Duurzame mobiliteit

Beperkte bronnen, verhoogde emissie en ruimteproblemen in steden maken de omvorming van het huidige mobiliteitssysteem onvermijdelijk. ROSE zet zich in om de mobiliteitsrevolutie in Duitsland te stimuleren. Met onze producten en projecten dragen wij ons steentje bij om mensen te helpen zich duurzamer te verplaatsen. Door een nauwe uitwisseling met steden, burgers en bedrijven willen we het mobiliteitssysteem optimaliseren en van de fiets het belangrijkste woon-werkvervoermiddel in de lokale mobiliteit maken.

Vermijden van retourzendingen

De beste retourzending vindt niet plaats.  
Wij helpen je bij de aanschaf van het juiste artikel.

Voordat je bestelt, krijg je een zo duidelijk mogelijke indruk van onze producten: Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe kleiner de kans dat je iets terug moet sturen. Maak gebruik van onze gedetailleerde afbeeldingen, de informatie over reserveonderdelen, de maattabellenvoor kleding en schoenen en ons service-aanbod. Het is eveneens belangrijk dat goederen onbeschadigd bij jou aankomen en je bij vragen of problemen snel geholpen wordt. Dit alles resulteert niet alleen in een positieve koopervaring en tevreden klanten maar helpt ook grondstoffen te besparen, onnodige CO2-uitstoot te vermijden en onze planeet een dienst te bewijzen.   

 

Handige links om je te helpen bij je bestelling:  

Maattabellen voor kleding, schoenen en banden 

Tips voor het bepalen van de juiste framemaat

ROSE FAQ

Vind het juiste zadel voor je racefiets 

Tips bij de aanschaf van een MTB-Vork

Gravel guide

 

Verantwoorde omgang met retourzendingen  
We geven inzicht in onze processen  

Voor het verwerken van retourzendingen staan altijd minstens acht medewerkers fulltime ter beschikking. Goederen die volledig in nieuwstaat verkeren, worden direct in ons magazijn ingeboekt. Zodra goederen bijv. schoongemaakt of opnieuw verpakt moeten worden, worden ze gescheiden, verwerkt en vervolgens ingeboekt. Goederen die optische gebreken vertonen maar technisch in orde zijn, worden via de webshop direct als B-keuze verkocht. Op deze wijze kunnen wij 99 procent van de geretourneerde artikelen opnieuw aanbieden. 

Naast het constant verbeteren van onze artikelbeschrijvingen, analyseren wij ook waarom artikelen worden teruggestuurd. Zo kunnen wij nog beter en gerichter reageren. Wanneer jij nog andere ideeën of suggesties hebt om de omgang met retourzendingen te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op.


Retourenregister

Het is voor ons van belang dat een product zo lang mogelijk meegaat. Om die reden gaan wij op een verantwoorde manier om met geretourneerde producten. Bij andere bedrijven worden deze niet zelden uit gemakzucht vernietigd.


Wij zijn gecertificeerd

Bij ROSE Bikes hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Met onze nauwkeurige informatie over maat, kleur, pasvorm en uitvoering, alsmede afbeeldingen en instructies, leiden wij onze klanten naar het gewenste product.
  • Wij streven ernaar retourzendingen, verspilling en vernietiging van goederen te voorkomen.
  • Wij vragen naar de redenen voor retourzendingen om ons aanbod en onze diensten voortdurend te kunnen verbeteren.
  • Wij grijpen elke kans om retourproducten opnieuw te kunnen verkopen.
  • Wij bieden weloverwogen garanties en reparatiemogelijkheden die veel verder gaan dan de wettelijke termijnen.
  • Schenkingen in natura worden doorgegeven aan werknemers en verenigingen, mits de producten geen veiligheidsrelevante gebreken vertonen.
  • Al onze retourzendingen worden in Duitsland verwerkt om uitbuiting in lagelonenlanden tegen te gaan.
  • Meer informatie over de "Save Our Returns"-zegel vindt u hier (duits): retouren.info/die-idee

rose nachhaltigkeit logistik jpg

3. Efficiënt gebruik van hulpbronnen in de logistiek

Naast het gebruik van gerecyclede verpakkingen, blijven wij ernaar streven zo weinig mogelijk plastic te gebruiken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van onze producten. Met het retourzegel laten wij zien verantwoord met retourzendingen om te gaan, volgens het motto: ‘De beste retourzending vindt niet plaats.’ Verder wordt momenteel onderzoek gedaan naar het gebruik van herbruikbare verpakkingen en meervoudig gebruik van verpakkingsdozen.

meer informatie
rose nachhaltigkeit lieferketten jpg

4. Transparantie op het gebied van producten, toeleveringsketen en fietsindustrie

Knelpunten en de complexiteit van wereldwijde toeleveringsketens, schaarse hulpbronnen en het ontbreken van uniforme normen, vormen ook voor ROSE veel uitdagingen. Wij willen echter onze verantwoordelijkheid binnen de hele fietsindustrie serieus nemen en samen werken aan de verbetering van de milieu- en sociale normen. De doelstellingen voor dit jaar zijn een grotere transparantie met betrekking tot de toeleveringsketen en een nauwere samenwerking met onze leveranciers. Andere maatregelen zijn de overschakeling op duurzamere materialen voor ROSE-kleding en het bepalen van de CO2-uitstoot van individuele fietsmodellen.

rose nachhaltigkeit fahrradindustrie jpg

5. Betrokkenheid bij de fietsindustrie

Veel veranderingen in de fietsindustrie kunnen niet alleen worden bewerkstelligd. Hiervoor moet worden samengewerkt. ROSE is betrokken bij verschillende initiatieven en werkt samen met lokale en nationale partners om veranderingen in de fietsindustrie op gang te brengen.

Dit doen we