Klimaatbescherming bij ROSE

Wij bij ROSE staan achter de klimaatdoelstellingen van Parijs. Met onze inzet en vooral door ons kernproduct helpen wij de mobiliteitsrevolutie aan te jagen en uitstoot te verminderen.

Verantwoordelijkheid nemen

In het Akkoord van Parijs is de internationale gemeenschap overeengekomen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden, indien mogelijk tot 1,5 graden. Dit betekent dat ook bedrijven actief moeten worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Los van onze producten werken wij bij ROSE voortdurend aan de vermindering van onze CO2-uitstoot. Sinds 2018 laten we onze CO2-uitstoot op onze locatie in Bocholt (kantoor, logistiek en Biketown) berekenen door Climate Partner. Climate Partner ontwikkelt oplossingen voor bedrijven rondom de bescherming van het klimaat en ondersteunt de berekening, vermindering en compensatie van uitstoot. Dit zorgt voor meer transparantie over onze ecologische voetafdruk en helpt ons passende maatregelen te ontwikkelen. Een alomvattende klimaatbeschermingsstrategie is immers een belangrijke bouwsteen om als bedrijf de 1,5 graden-doelstelling te halen. 

Onze uitstoot - onze maatregelen

Momenteel is ca. 90% van onze totale uitstoot afkomstig van woon-werkverkeer van onze medewerkers, uitgaande goederen en verpakkingsmateriaal. In 2021 werd door ROSE 3.393 ton aan CO2-equivalenten veroorzaakt. Dit komt overeen met een CO2-voetafdruk van 391 Europeanen. Eén persoon in Europa produceert gemiddeld 8,7 ton CO2 per jaar.  

Aangezien we onze Corporate Carbon Footprint (CCF) al sinds 2018 berekenen, weten we reeds waar de grootste knelpunten liggen. Daarom zijn er de afgelopen jaren op verschillende gebieden in het bedrijf al besparingen doorgevoerd, zoals besparing op printerpapier en het overschakelen op digitale oplossingen. Verpakkingsafval hebben we zoveel mogelijk beperkt en we zijn van plan onze verzendverpakkingen verder te optimaliseren om lege volumes te vermijden. Bij onze locaties zijn verschillende groenprojecten gestart die ruimte bieden voor natuur en personeel. Bovendien halen wij 100 procent groene stroom uit ons eigen fotovoltaïsche systeem en uit waterkracht. De grootste bronnen van CO₂-uitstoot

Mobiliteit van werknemers

Hoewel een groot deel van onze werknemers al de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, willen wij dit graag verder uitbreiden. Daartoe wordt korting gegevens bij aankoop van een ROSE fiets is er een medewerker voor de mobiliteit in dienst genomen.

Verder is een enquête onder de werknemers gehouden om na te gaan welke vervoermiddelen zij gebruiken om naar het werk te reizen en waarom zij niet fietsen.

Verdere maatregelen zijn gepland voor de toekomst. Een daarvan is de dialoog met de belanghebbenden. Door samenwerking met steden, politie, scholen en bedrijven streven wij ernaar het mobiliteitssysteem in Duitsland duurzamer te maken. Het doel is snel, veilig en milieuvriendelijk vervoer per fiets voor iedereen.

Anderzijds willen wij door middel van bedrijfsmobiliteitsmanagement mensen motiveren te fietsen, zodat de uitstoot bij de mobiliteit van onze werknemers steeds verder kan worden teruggedrongen. Dit gebeurt door de aanleg van betere fietsenstallingen, de integratie van e-oplaadstations en een goede communicatie met de werknemers.

Medewerkersmobiliteit bij ROSE Bikes

Uitgaande logistiek

ROSE verstuurt 1,2 miljoen pakjes per jaar. Daarvan wordt 16% als retourzendingen teruggestuurd. Retourzendingen betekenen hoge personeelskosten en kosten voor materialen, zoals nieuwe verpakkingen. Met het retourzegel laten wij zien verantwoord met retourzendingen om te gaan. Door gerichte maatregelen en informatie willen wij klanten motiveren bewuster te winkelen en minder terug te sturen. Verder willen we werken aan het nog beter bundelen van pakketten.

Verpakkingsmateriaal

Naast een geoptimaliseerde uitgaande logistiek kunnen we ook de CO2-uitstoot beperken bij verpakkingen en materialen. Onze kartonnen dozen zijn gemaakt van 100% gerecycled karton. Maar er moeten nog meer duurzamere verpakkingsoplossingen worden gebruikt, zoals zakken op biologische basis of gerecycleerde materialen. Momenteel testen wij het gebruik van herbruikbare verpakkingen.