Leren, vormgeven, deelnemen

‘De mobiliteit van morgen tastbaar maken voor scholieren van vandaag’ - onder dat motto organiseerden wij van ROSE voor het eerst een mobiliteitsworkshop op een school in Bocholt (Duitsland). Het doel was met oog op de toekomst mobiliteitsideeën te presenteren en deze samen met de leerlingen verder te ontwikkelen. 

Een andere kijk op steden

Samen met de jongeren bespraken wij tijdens de tweedaagse workshop hoe zij zich in de toekomst een leefbare stad voorstellen en welke rol een duurzaam mobiliteitssysteem daarin volgens hen speelt. Door het gesprek op te zoeken streeft ROSE ernaar veranderingen te initiëren en het belang van dit thema scholieren duidelijk te maken. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Amsterdam, Groningen, Berlijn en Parijs werd de leerlingen laten zien hoe steden hun beperkte ruimte hebben geherstructureerd en welke invloed deze herstructurering heeft gehad op de lokale leefruimte. Met grafieken voor-en-na werd getoond hoe openbare ruimten die voorheen uitsluitend werden gebruikt als parkeerplaatsen of rijbanen voor auto's, nu bijvoorbeeld worden gebruikt als groene ruimten, speelplaatsen of terrassen.   

Aansluitend bespraken de leerlingen in welke gebieden zij momenteel verkeersproblemen waarnemen en hoe deze in de toekomst kunnen worden aangepakt. Mogelijke oplossingen werden samen uitgewerkt. Fietsveiligheid speelde een cruciale rol, aangezien de meeste scholieren de fiets gebruiken voor hun dagelijkse rit naar school.  


Wat scholieren uit Bocholt wensen

Voor de scholieren was een essentieel onderdeel van een leefbare stad voldoende ruimte voor vrijetijdsbesteding in de vorm van ruime parken of cafés. Bovendien wensten ze een aantrekkelijk aanbod van banen en de mogelijkheid om snel, veilig, betaalbaar en comfortabel van A naar B te reizen. 

Actief vormgeven

Aan de hand van visualisaties kregen de jongeren te zien met welke problemen steden momenteel worden geconfronteerd.  

Nadat de leerlingen met problemen rondom het verkeer bekend waren gemaakt, werden mogelijke oplossingen aangedragen. Deze omvatten bijvoorbeeld de uitbreiding van het openbaar vervoer- en fietsnetwerk, het invoeren van nieuwe sharing diensten en de mogelijkheid transportmiddelen gemakkelijker met elkaar te combineren. Aan het einde van de eerste dag kregen de scholieren de gelegenheid om hun eigen ideeën van een leefbare straat te simuleren met behulp van een digitale 3D-tool en deze vervolgens te presenteren.  

Wat ROSE uit de workshop heeft geleerd

De scholieren willen graag duidelijkere oversteekplaatsen, kortere wachttijden bij verkeerslichten, meer parkeergelegenheid voor hun fietsen en bredere fietspaden op weg naar school en hun vrijetijdsbesteding.

Rijtechniektraining met scholieren

De tweede dag van de workshop was meer praktijkgericht. Onder begeleiding van het ROSE-team verbeterden de jongeren hun evenwicht, het nemen van bochten, het rijden rond obstakels en hun rijtechniek. Stap voor stap konden de leerlingen hun aanvankelijke onzekerheden overwinnen en kregen ze steeds meer plezier in fietsen.  

En nu?

De positieve feedback en input van de scholieren voor toekomstgerichte stads- en vervoersplanning stimuleert ROSE nogmaals om mobiliteit toegankelijk te maken voor alle groepen mensen. Projecten zoals deze hebben tot doel jongeren aan te moedigen actief deel te nemen aan de vormgeving van de openbare ruimte. Toekomstige workshops zijn reeds gepland!