Netwerken voor succes

Bij ROSE geloven we dat we alleen gezamenlijk oplossingen kunnen vinden voor sociale en ecologische uitdagingen zoals klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Daarom zetten wij ons in voor de volgende verbonden en initiatieven:

Vivavelo Congres

BIKEBRAINPOOL: Samen voor meer duurzaamheid

Bijna een jaar geleden ondertekenden 22 bedrijven het ‘Bike Charta’, waarmee zij zich verplichtten tot meer duurzaamheid in de wielerbranche. De Bike Charta is het Corporate Social Responsibility actieplan voor het ontzien van hulpbronnen, duurzaamheid en klimaatbescherming met betrekking tot producten en diensten in de fietsindustrie. Het omvat 18 thema’s met 110 concrete actiemogelijkheden. 

Meer informatie over Bike Charta

Meer informatie over Bike Charta

De Bike Charta is ontwikkeld door de leden van de Bikebrainpool. De denktank van de fietsindustrie werd in 1996 opgericht door Ulrike Staade en brengt regelmatig de belangrijkste spelers in de sector bijeen. Het doel van het verbond is om over concurrentie- en verenigingsgrenzen heen te werken aan het gemeenschappelijke doel om het gebruik van de fiets te bevorderen. Netwerken is het allerbelangrijkste: tussen verschillende fiets- en onderdelenfabrikanten, start-ups, creatievelingen of andere sectoroverschrijdende mededingers. Alleen samen kunnen wij werken aan de standaardisering van producten, bijvoorbeeld om de opslag van producten te verbeteren, het onderhoud ervan te vereenvoudigen en zo uiteindelijk middelen te besparen en de productie en het vervoer efficiënter vorm te geven.

Naast de ontwikkeling van de Bike Charta vorig jaar, werkt het verbond ook aan andere sectoroverschrijdende kwesties. Tijdens een bijeenkomst in mei 2022 werd een presentatie gegeven over hoe de stad Hamburg samen met de Autoriteit voor Vervoer en Mobiliteitsverandering een duurzamer mobiliteitssysteem wil creëren.  Naast de aanleg van fietspaden en fietsparkeerplaatsen gaat de stad in gesprek met burgers om samen met hen het stedelijk mobiliteitssysteem voor de toekomst vorm te geven.

Tijdens de laatste bijeenkomst in oktober bij Jobrad in Freiburg im Breisgau werden met de leden van de Bikebrainpool onderwerpen besproken als innovaties op het gebied van user experience, dienstverlening, operationele mobiliteit evenals het tekort aan geschoolde werknemers. Burgemeester Martin Horn van Freiburg vertelde hoe hij en zijn team de mobiliteitstransitie in Freiburg aansturen en met welke moeilijkheden zij worden geconfronteerd. 

Innovaties in het VeloLab

In het VeloLab, het innovatieplatform voor de fiets, netwerken gemeenten, onderzoeksinstituten, media, het maatschappelijk middenveld en de wielerbranche. Het project, dat wordt gefinancierd door het federale ministerie van Digitale Zaken en Vervoer, behandelt een breed scala aan onderwerpen - van een beter ontwerp voor paaltjes voor meer veiligheid voor weggebruikers tot een platform voor duurzame materialen bij productontwikkeling. Wij nemen momenteel deel aan verschillende projectgroepen en werken aan onderwerpen als SecondCycle, duurzame materialen en fietsen op het platteland. 

Het onderwerp SecondCycle wint bijvoorbeeld steeds meer aan interesse en belang. Zo stelt de EU in het kader van de Green Deal nieuwe eisen aan het ecologisch ontwerp en de recyclebaarheid van producten. Het gebruik van biologisch afbreekbare materialen, recyclebaarheid en het stimuleren van reparatie en terugname zouden binnenkort niet langer slechts nice-to-have-criteria voor producten, merken en detailhandelaars moeten zijn, maar binnenkort wettelijk bindend worden. Als onderdeel van het VeloLab houden we ons bezig met terugnameprocessen met deelnemers uit verschillende sectoren en willen we meer verantwoordelijkheid nemen voor de gebruikte middelen (bijvoorbeeld voor fietsen aan het einde van hun levenscyclus).

Unternehmen FahrRad!

Unternehmen FahrRad is een strategische alliantie van bedrijven en verbonden uit de wielerbranche die het fietsen in Duitsland promoten. De alliantie dient als platform voor regelmatige kennisoverdracht en uitwisseling van ideeën. Bovendien is het een krachtig instrument om politici, bedrijven en verenigingen bewust te maken van het grote potentieel van de fiets als vervoermiddel op het gebied van toerisme, milieubescherming en gezondheid. Het initiatief heeft zijn waarde bewezen en grote invloed gehad op de verandering van het belang van de fiets in de afgelopen jaren. Tijdens de laatste bijeenkomsten in Düsseldorf en Reichhof werden onderwerpen als de fiets- en lokale mobiliteitswet van Noordrijn-Westfalen en de status van de fiets in de federale politiek besproken. 

Bundesverband Zukunft Fahrrad

Het Bundesverband Zukunft Fahrrad is een verbond van dynamische en innovatieve bedrijven uit alle sectoren van de fietsindustrie: dienstverleners, fabrikanten, detailhandelaren, startende digitaliseringsbedrijven en leveranciers. Het verbond heeft de focus gelegd op het verlenen van diensten. Het doel is duidelijk omschreven: samen een duurzame mobiliteitsrevolutie op gang brengen. De fiets speelt een centrale rol bij het bereiken van dit doel. Als Duitsland de wereldwijde concurrentie op het gebied van nieuwe en elektrische mobiliteit wil bijbenen, moet de juiste politieke koers worden uitgezet. Daarom brengt het verbond haar marktexpertise in bij de politieke besluitvorming. Bovendien wordt er veel waarde aan gehecht dat producten en diensten die door het verbond worden gepromoot, voldoen aan de hoogste normen inzake duurzaamheid en kwaliteit.

Shift Cycling Culture: ook internationaal vertegenwoordigd

Wereldwijde bevoorradingsketens en knelpunten, politieke onrust en de gevolgen van de klimaatverandering stellen de fietsindustrie voor geheel nieuwe uitdagingen die niet alleen kunnen worden opgelost door lokale netwerken en maatregelen. Daarom is het des te belangrijker dat wij ook ideeën uitwisselen met partners buiten Duitsland. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij Shift Cycling Culture. Het Europese initiatief stelt in zijn missie: ‘We willen de overgang naar verantwoorde productie en gebruik van fietsen versnellen door inspirerende verhalen te vertellen, samenwerking mogelijk te maken, vaardigheden te ontwikkelen en actie op het gebied van klimaatverandering te ondersteunen.’  

At the Environmental Impact Cycling Barcamp event in January 2023, experts from member companies and sustainability enthusiasts met at the "Fair Factory" of bicycle manufacturer Roetz-Bikes in Amsterdam. At this event, it was discussed how relevant challenges such as transparency in the supply chain, sustainable production of bicycles and clothing, as well as sustainable mobility can be advanced jointly with the help of cooperations.

Zweirad-Industrie-Verband

Het doel van het Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) is het behartigen van de belangen van de Duitse en internationale wielerbranche op nationaal en internationaal niveau. Het verbond ziet het als haar kerntaak om de belangen van de ongeveer 100 aangesloten bedrijven te vertegenwoordigen tegenover wetgevers, overheden, autoriteiten, media, instellingen en organisaties. Door zijn grote betrokkenheid draagt het ZIV bij aan de politieke dialoog en zoekt het regelmatig uitwisseling met vertegenwoordigers van politiek, bestuur, verenigingen en wetenschap. Door voortdurend toezicht kan het ZIV de wielerbranche op de hoogte houden van de belangrijkste politieke ontwikkelingen. Het verbond neemt publiekelijk stelling om de aandacht te vestigen op de noodzaak van actie, kansen en uitdagingen en om veranderingen in het wetgevingsproces door te voeren.

Meer over de initiatieven en verbonden